Garso terapijos #4  laidoje - naktinės faunos ir avifaunos garsai, tipiniai subtropiniuose ir tropiniuose planetos regionuose. Šie lauko įrašai skamba simultaniškai su žemaisiais bei viduriniaisiais dažniais, baltuoju triukšmu, periodiškai įsiterpiant tylos epizodams. Ketvirtoji laida, ilgėjant paros daliai po saulėlydžio, kviečia garsiškai patirti nakties gyvumą.

Garso terapija #4

Garso terapijos 4-ojoje laidoje – naktinės faunos ir avifaunos garsai, tipiniai subtropiniuose ir tropiniuose planetos regionuose. Šie lauko įrašai skamba simultaniškai su žemaisiais bei viduriniaisiais dažniais, baltuoju triukšmu, periodiškai įsiterpiant tylos epizodams. Ketvirtoji laida, ilgėjant paros daliai po saulėlydžio, kviečia garsiškai patirti nakties gyvumą.