RR R_pievele-02

Radijo pievelė #2

Laidoje etologė Giedrė Karkienė kalbės apie biologijos mokslo šaką etologiją, kuri tiria gyvūnų elgesį. Apie meilę gyvūnams, norą savintis, evoliucijos ryšius, žmones ir gyvūnus. Kaip gyvūnams pritapti arba sugyventi su žmonių veikla, kurios prasmę ir tikslus jie supranta visiškai kitaip, kaip atrasti kalbą ir būdus kuriais galėtume geriau suprasti vieni kitus?