Penktojoje „Radijo pievelės” laidoje kalba Vilniaus universiteto profesorius Rimvydas Laužikas apie Vilniaus miestą, istorinius sodus bei sodininkavimo kontekstus. Jei sėstume į laiko mašiną ir nusikeltume kelis šimtus metų atgal, kokiose vietose buvo esminiai Vilniaus sodai, ar yra kažkas išlikę iki šių dienų? Kokie konkretūs sodai ir sodininkai buvo svarbūs Lietuvos pomologijai? Kaip vaisiuose atsispindi idėjos ir kultūra?

Radijo pievelė #5

In the 5th episode of the radio show ‘Radijo pievelė’ Vilnius University professor, Rimvydas Laužikas talks about the city of Vilnius, historical gardens and gardening contexts. If we sit in the time machine and move a few hundred years back, in what places were the essential gardens of Vilnius, has anything survived to this day? What specific gardens and gardeners were important for Lithuanian pomology? How are ideas and culture reflected in the fruit?