Werewolves, illustration for 'Legendes Rustiques' by Maurice Sand (1804-76) 1858

Unarcheology Radio #7

7-asis „Unarcheology Radio“ grojaraštis pristato lauko įrašus – vilkų staugimą Europoje ir Kanadoje kartu su jau išnykusiais, amerikietiškais garvežiais.

Iš visų Canis genties atstovų, vilkas labiausiai specializuojasi gaujos medžioklėje, kaip kad rodo jo fizinis prisitaikymas kovojant su dideliu grobiu, socialesnis būdas ir labai pažangus išraiškingas elgesys, įskaitant individualų ar grupinį kaukimą.

Vilkai bendrauja norėdami numatyti, ką jų gaujos draugai ar kiti vilkai gali daryti toliau. Tai apima vokalizacijos, kūno laikysenos, kvapo, lytėjimo ir skonio naudojimą. Mėnulio fazės neturi jokios įtakos vilkų vokalavimui ir, nepaisant populiarių įsitikinimų, vilkai nestaugia mėnuliui. Vilkai kaukia, norėdami surinkti gaują (dažniausiai prieš ir po medžioklės), perduodami signalą (ypač tankmėje), ieškodami vienas kito per audrą, kertant nepažįstamą teritoriją ir bendraudami dideliais atstumais.Vilko kaukimas tam tikromis sąlygomis gali būti girdimas iki 130 km2 plote. Kiti balsai apima urzgimą, lojimą ir verkšlenimą. Vilkai neloja taip garsiai ar nenutrūkstamai, kaip šunys akistatos su pavojumi metu, verčiau loja kelis kartus ir tada traukiasi nuo juntamo pavojaus.

Garinis lokomotyvas yra kūrenamas deginant degias medžiagas (dažniausiai anglį, naftą ar, rečiau – medieną), kaitinant vandenį lokomotyvo katile iki tol, kol jis tampa dujinis ir jo tūris padidėja 1700 kartų. Daugumoje lokomotyvų garai įleidžiami pakaitomis į kiekvieną jo cilindrų galą, kuriuose stūmokliai yra mechaniškai sujungti su pagrindiniais lokomotyvo ratais. Kuro ir vandens atsargos paprastai gabenamos kartu su lokomotyvu arba pačiame lokomotyve, arba su juo sujungtu būdu. Nuo pirmųjų garvežio judėjimo dienų lokomotyvai naudojo varpus ir garo švilpukus. Švilpukai naudojami personalui signalizuoti ir perspėti. Priklausomai nuo vietovės, kurioje buvo naudojamas lokomotyvas, švilpukas gali būti skirtas perspėti apie artėjantį atvykimą dideliais atstumais arba labiau lokalizuotam naudojimui. Jungtinėse Valstijose traukinio varpai įspėjo apie judantį traukinį.